Hyposyntes

Vill du förändra ditt liv och leva mer i balans med den du egentligen är. Hitta harmonin och livsglädjen igen.

Vad är hyposyntes?

Hyposyntes är en vidareutveckling av djupgående och kraftfulla terapiformer som Hypnos, NLP och Sedonametoden, Säkra och beprövade tekniker för personlig utveckling som är mer djupgående på ett enkelt och okomplicerat sätt.

Med hjälp av hyposyntesterapi får du hjälp att synliggöra gamla mönster från det förflutna som påverkar ditt sätt att tänka och agera.
Hur går det till? Jo, genom att i ett avslappnat tillstånd ställa kraftfulla hypnotiska frågor till det undermedvetna, hittar du svaren.
Hur är det möjligt? Hyposyntesen är fantastik på så sätt att den får den logiska och analytiska delen att slappna av och låta det undermedvetna komma fram.
Vad händer sedan? När blockeringar, såsom kontroll och rädslor är borta, flödar livsglädjen fritt och du är ditt naturliga jag. Du lever ditt liv i nutid och inte i dåtid eller i framtid.

Att leva fullt ut i nuet är nyckeln till ett fullvärdigt liv i harmoni och livsglädje.

Hur går det till? Sessionen börjar med ett samtal som fortsätter med en djup avslappning. I det avslappade tillståndet svarar du på olika hypnotiska frågor för att sluta fred med jobbiga tankar och hitta känslan i en ny och mera positiv tanke. Efter sessionen får du möjlighet att prata och göra en sammanfattning.
Ofta behövs 1-3 sessioner för att nå ett bestående resultat.
Sessionen tar upp till 1,5 tim.

Välkommen att höra av dig för mer information och tidsbokning!